prev next
Polityka prywatności

Polityka prywatności / Wykluczenie odpowiedzialności

1. Treść oferty online:

Autor nie bierze żadnej odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność ani jakość przedstawionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wysunięte przeciwko autorowi, które odnoszą się do szkód materialnych lub intelektualnych, spowodowanych przez wykorzystanie lub niewykorzystanie przedstawionych informacji lub przez wykorzystanie nieprawidłowych i niepełnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile nie doszło do dającego się udowodnić, umyślnego lub rażąco lekkomyślnego zachowania świadczącego o winie.
Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania, usuwania części tych stron lub całej oferty, lub czasowego bądź ostatecznego zaprzestania ich publikowania.

2. Odnośniki i linki:

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do stron internetowych firm trzecich („Hyperlinki"), które wykraczają poza zakres odpowiedzialności autora, zobowiązanie do przejęcia odpowiedzialności możliwe byłoby tylko w takiej sytuacji, kiedy autorowi są znane treści i miałby techniczną możliwość zapobiegania publikacji treści niezgodnych z prawem.
Autor niniejszym wyraźnie oświadcza, że w chwili umieszczenia linku na jego stronie, strony, do których prowadził link nie zawierały nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualną i przyszłą formę i treść lub prawa autorskie stron, do których prowadzą linki/odnośniki. Dlatego niniejszym wyraźnie się dystansuje od wszystkich treści na wszystkich stronach, do których prowadzą linki/odnośniki, a które zostały zmienione po umieszczeniu linków na stronie autora. Stwierdzenie to obowiązuje wszystkie umieszczone na stronie internetowej autora linki i odnośniki, a także wpisy osób trzecich w stworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i wszystkich innych formularzach i bazach danych, które mają prawa zapisu przez osoby z zewnątrz. Odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, w szczególności za szkody powstałe wskutek wykorzystania lub niewykorzystania informacji przedstawionych w taki sposób, ponosi sam właściciel strony, do której prowadzi odnośnik, a nie osoba, która poprzez linki jedynie odnosi się do danej publikacji.

3. Prawa autorskie i prawa do znaków towarowych:

Autor stara się przestrzegać we wszystkich publikacjach praw autorskich do wykorzystanych zdjęć, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów, wykorzystywać wykonane przez siebie zdjęcia, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencji wideo i teksty, lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty, które nie posiadają licencji.
Wszystkie wymienione w ofercie internetowej i chronione przez osoby trzecie znaki marek i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązujących praw do znaków towarowych oraz prawom własności umieszczonych na nich właścicieli. Wyłącznie na podstawie zwykłego wymienienia nie można wyciągać wniosku, że znaki marek nie są chronione prawami osób trzecich!
Prawo autorskie do opublikowanych, utworzonych przez samego autora obiektów, pozostaje wyłącznie po stronie autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach bez zgody autora jest zabronione.

4. Polityka prywatności:

O ile w ramach oferty internetowej występuje możliwość podania danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), podanie tych informacji odbywa się wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Wykorzystanie i zapłata za zaoferowane usługi - o ile jest to technicznie możliwe i właściwe - jest dozwolone bez podawania takich danych lub z podaniem danych, które staną się anonimowe lub pseudonimu. Wykorzystanie w ramach stopki redakcyjnej lub porównywalnych informacji opublikowanych danych kontaktowych takich jak adresy pocztowe, numery telefonu i faksu, a także adresy e-mail przez osoby trzecie do przesyłania informacji, o które wyraźnie nie poproszono, jest zabronione. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec nadawców tzw. samu.


5. Wejście wykluczenia odpowiedzialności w życie:

Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności należy traktować jak część oferty internetowej, z której nastąpiło przekierowanie na tę stronę. Jeśli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu, są niezgodne, już nie są zgodne lub są częściowo zgodne z obowiązującym prawem, pozostałe części tego dokumentu pozostają bez zmian.