prev next
Strona Główna » Polityka środowis.

Polityka Środowiskowa

JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp. z o.o. jako producent wysokiej jakości komponentów wyposażenia wnętrz samochodów klasy premium przyjęło zobowiązanie dbałości o środowisko naturalne oraz promowania zasad zrównoważonego rozwoju.
W zgodzie z wartościami przyjętymi przez organizację, troszczymy się o środowisko nie tylko poprzez respektowanie obowiązujących przepisów prawa, ale także poprzez wyznaczanie odpowiednich celów środowiskowych.
Mając na uwadze realizację powyższego celu, nie ograniczamy się wyłącznie do usuwania odpadów, resztek drzewa i chemikaliów, ale również przyjmujemy na siebie zobowiązania do:

  • świadomego i ostrożnego przetwarzania surowców,
  • rozpowszechniania świadomości proekologicznej wśród pracowników,
  • stosowania dobrych praktyk polegających na zapobieganiu zanieczyszczeniom poprzez zarządzanie znaczącymi aspektami środowiskowymi,
  • oszczędnego korzystania z zasobów środowiska,
  • zorganizowanego ograniczania negatywnego oddziaływania środowiskowego przedsiębiorstwa na otoczenie.

Powyższe założenia realizowane są przy wykorzystaniu systemowego podejścia do zarządzania środowiskowego, opartego o wymagania normy ISO 14001. Zapewniając niezbędne zasoby do realizacji niniejszej polityki, Zarząd JOYSONQUIN zobowiązuje się do jej rozpowszechnienia i wdrożenia oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego w celu poprawy środowiskowych efektów działalności.

Pliki do pobrania: