Znajdziesz tutaj kopię naszych Ogólnych Warunków Współpracy oraz Deklarację przestrzegania praw socjalnych i zasad etycznych.

FIRMA

2020 Sustainability Report (English)
Social Rights (English)
Soziale Rechte (Deutsch)
Legal Notice (English)
Impressum (Deutsch)
Data Protection (English)
Datenschutzerklärung (Deutsch)
POLITYKA ŚRODOWISKOWA (POLSKI)
ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА (УКРАЇНСЬКИЙ)
ENVIRONMENTAL POLICY (ENGLISH)
POLITYKA ISO 45001 (POLSKI)
ПОЛІТИКА ISO 45001 (УКРАЇНСЬКИЙ)

Suppliers

Terms of Purchasing (English)
Verkaufs und Lieferbedingungen (Deutsch)
Allgemeine Einkaufsbedingungen (Deutsch)