Znajdziesz tutaj kopię naszych Ogólnych Warunków Współpracy oraz Deklarację przestrzegania praw socjalnych i zasad etycznych.

FIRMA

2021 SUSTAINABILITY REPORT (ENGLISH)
2020 Sustainability Report (English)
Datenschutzerklärung (Deutsch)
SOCIAL RIGHTS
Legal Notice
Data Protection (English)
ENVIRONMENTAL POLICY (ENGLISH)
POLITYKA ŚRODOWISKOWA (POLSKI)
ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА (УКРАЇНСЬКИЙ)
SAFETY POLICY ISO 45001 (ENGLISH)
POLITYKA ISO 45001 (POLSKI)
ПОЛІТИКА ISO 45001 (УКРАЇНСЬКИЙ)

Suppliers

Terms of Purchasing (English)
Verkaufs und Lieferbedingungen (Deutsch)
Allgemeine Einkaufsbedingungen (Deutsch)